Elcyklist
Elcyklar

Ladda inte elcykeln på natten!

Är du en av de som investerat i en elcykel den senaste tiden? I så fall är du bara att gratulera. Med en elcykel kan du ta dig längre, och det är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Men det finns också en risk med elcykeln. Det handlar om laddningen. 

Försäljningen av elcyklar har skjutit i höjden i Sverige de senaste åren, och det finns goda skäl till detta. Med en elcykel är det enkelt att ta sig till jobbet, och man är inte svettig när man kommer fram. När vi nu uppmanas att undvika kollektivtrafiken, för att undvika att smitta andra eller bli smittade med covid-19, blir det extra attraktivt att ta elcykeln. 

Elcykeln får oss också att ta oss längre, även för egen maskin. Det är med andra ord inte ett alternativ för latmaskar, utan snarare ett färdmedel för aktiva.

Ladda (helst) inte på natten

Men det finns vissa risker med elcykeln, vilket elsäkerhetsverket informerar om. Eldsvådor har uppstått när elcykelägare har laddat batteriet till sin cykel nattetid, när de sovit och inte kunnat hålla uppsikt. 

Vad kan man då göra, om man behöver använda sin elcykel varje dag, exempelvis för att ta sig till jobbet, och inte har möjlighet att ladda batteriet under dagtid, eftersom man inte är hemma då? Det finns några alternativ, som på olika sätt minskar risken.

  1. Om du har råd, skaffa ett batteri till. Du kan exempelvis ha ett batteri på jobbet, som du laddar under arbetsdagen. När du ska hem byter du till ett fulladdat batteri på cykeln, och förhoppningsvis räcker det för att du ska ta dig hem, och tillbaka till jobbet nästa dag.

Om du nödvändigtvis måste ladda batteriet nattetid, kontakta en behörig elinstallatör som kan hjälpa dig att identifiera de största riskerna.